เลือกตั้ง 2566 : เตือนเลือกตั้งล่วงหน้า ห้ามซื้อ-ขาย-แจกจ่ายสุรา! โทษหนักจำคุก-ปรับ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“นักดื่ม” หยุดก่อน! เตือน 7 พ.ค.นี้ เลือกตั้งล่วงหน้า ห้ามซื้อ-ขาย-แจกจ่ายสุรา โทษหนักจำคุก-ปรับ ส่วนผู้สมัครหาเสียงได้ แต่ต้องไม่เข้าใกล้หน่วยเลือกตั้งกลาง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมกำหนดให้ วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านั้น มีข้อห้ามเรื่องการขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือ จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง รวมถึงช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย หรือระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : แจ้งเตือนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืมไปเลือกตั้ง 7 พ.ค.นี้
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง


ซึ่งข้อห้ามดังกล่าว เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 147 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 2561 ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คอนเทนต์แนะนำ
แม่แจงแทน! ไอซ์ ปรีชญา ซื้อไซยาไนด์ล็อตเดียวกับ "แอม" ใช้ไล่สัตว์มีพิษ
เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ยืนยันตัวตนเดือน พ.ค.66
พระราชประวัติพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร

ส่วนการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า หรือวันที่ 7 พฤษภาคม นั้น สามารถทำได้ตามปกติ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่ต้องปฏิบัติตาม ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

โดยระบุว่า ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ดำเนินการแจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือใช้พาหนะต่าง ๆ ที่ติดป้ายหาเสียง หรือใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดเวทีหาเสียงเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง รวมทั้งห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือผู้ช่วยหาเสียง ของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี กระทำการที่บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งกลาง หรือบริเวณอื่นใดที่จะทำให้เกิดการรบกวน รับรู้ หรือรับทราบข้อมูล เมื่ออยู่ในที่เลือกตั้งกลางด้วย

ทั้งนี้หากทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีอำนาจแจ้งให้บุคคลนั้นงดการกระทำดังกล่าว หรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจนำมาเป็นเหตุ ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และ การวินิจฉัยชี้ขาดได้

ด้านพล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) ภ กล่าวด้วยว่า ศลต.ตร.ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่สำคัญ โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม  ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านั้น

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กที่นี่! "วันฉัตรมงคล" และ วันหยุดพิเศษ 4-5 พ.ค. ธนาคาร – ไปรษณีย์ไทย หยุดหรือไม่
ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการ-ธนาคาร วันไหนบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศว่า ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 147 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 โดยกฎหมายมีผลบังคับทั่วประเทศ จึงขอให้ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวงดเว้นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนหรือพบเห็นการกระทำความผิด โปรดแจ้ง สายด่วน 191 หรือ 1599 (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) หรือ สน./สภ.ในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมที่จะดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในทุกภารกิจ

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ