รู้จัก "เครื่องเอคโม่" ปอด-หัวใจ เทียมพยุงชีวิตตลอดเส้นทางการย้ายผู้ป่วย