น้ำโขงผันผวนหนัก เดี๋ยวแห้ง เดี๋ยวมาก ปลาในกระชังตายเกลื่อน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สถานการณ์น้ำโขงผันผวน หลังปลายเดือนน้ำแล้ง ต้นเดือนน้ำมาก ปลาในกระชังปรับตัวไม่ทันตายเกลื่อน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน