ถูกหลอกผลิตกระเป๋า 2 แสนใบ สุดท้ายยกเลิกเสียหายกว่า 60 ล้าน