เชียงใหม่เปิด ‘40 เยาวชนพิทักษ์สิทธิ’ แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สสส.ลงพื้นที่ติดตามงานตั้งครรภ์วัยรุ่น จ.เชียงใหม่ ชูกลไกเข้มแข็งสภาเยาวชนฯ – ผู้นำเยาวชนกลุ่มเฉพาะ ทลายข้อจำกัดด้านชาติพันธุ์   สร้างแกนนำเพื่อนสอนเพื่อน พิทักษ์สิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์  

TOP ประเด็นร้อน