รัฐบาล โว เศรษฐกิจยังขยายตัว ปิดกิจการแค่ 1,391โรงงาน