สรุปประมูล"เมืองการบิน" 14 ม.ค.นี้ หลังคืนสิทธิซีพี ปมยื่นช้า 9 นาที