“ทนายสุกิจ” ไม่ติดใจกองปราบบุกจับ เชื่อต้องการสร้างภาพให้นายเห็น