นักวิชาการตำรวจ เสนอทำแอพกรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนไปแจ้งความ