กรุงเทพคริสเตียนยังไม่เลิก อังคารหน้ายังแต่ง “ไปรเวท” ไปเรียนเหมือนเดิม