5 เหตุผล ทำไมการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันจึงสำคัญ


โดย BDMS Wellness Clinic

เผยแพร่
การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันการเกิดโรคร้าย และหลีกเลี่ยงความรุนแรงของโรคได้หลายชนิด อีกทั้งยังช่วยให้ทีมแพทย์ได้รับข้อมูลทางสุขภาพของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินสุขภาพ ให้คำแนะนำ และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเท่ากับเป็นการป้องกันโรคแต่เนิ่น ๆ  

1.    ช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ไม่เพียงแต่การตรวจสุขภาพทางกาย (Physical health) แต่ยังรวมถึงการตรวจสุขภาพจิตใจ (Mental health) ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า ร่างกายและจิตใจของคุณยังแข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันเป็นการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ควบคู่กับการประเมินพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อให้ทีมแพทย์วางแผนการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างตรงจุด ป้องกันการเกิดโรคในอนาคต

แนะหมั่น "ตรวจสุขภาพ" เพราะโรคร้ายไม่ค่อยแสดงอาการ

ความเชื่อผิด ๆ  เกี่ยวกับการ "ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม"

5 เหตุผล ทำไมการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันจึงสำคัญ

2.    ช่วยระบุโรคที่เกิดจากความเครียดได้
วิถีชีวิตในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาจราจร และมลภาวะสร้างความเครียดให้กับผู้คนอย่างมาก โดยเฉพาะผู้คนในเมืองใหญ่ ความเครียดเรื้อรัง (chronic stress) ก่อให้เกิดโรคและความผิดปกติ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases; NCDs)  ซึ่งส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจ การตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน จะเปิดโอกาสให้คุณและทีมแพทย์พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ร่วมกับผลการตรวจระดับฮอร์โมนเครียดและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ทำให้วางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด

3.    ช่วยให้ค้นพบโรคที่ยังไม่แสดงอาการ
ไม่เหมือนกับการเป็นไข้หวัดที่แสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน โรคบางชนิดจะไม่ปรากฏให้เห็นหากไม่ทำการตรวจเลือดอย่างละเอียด และจะแสดงอาการเมื่อถึงระยะที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดช่วยให้คุณค้นพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคร้ายหลายชนิด ที่อาจแฝงตัวอยู่เงียบ ๆ

4.    ช่วยเตือนให้คุณตระหนักถึงสุขภาพของคุณมากขึ้น
หลายคนมองข้ามเรื่องสุขภาพ และมักไม่ค่อยไปโรงพยาบาลจนกว่าจะเกิดการเจ็บป่วย และจำเป็นต้องได้รับการรักษา อีกทั้งหลายคนยังมีพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันเป็นประจำทุกปี  จะทำให้คุณตระหนักถึงสุขภาพของคุณอยู่เสมอ และคงพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรึกษากับทีมแพทย์ ร่วมกับผลการตรวจร่างกายของเราอย่างละเอียด 

5.    ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางสุขภาพโดยรวมในอนาคต
การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย นั้นหมายถึงสามารถช่วยลดค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยนั้นๆ รวมถึงค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจากการต้องขาดงาน หรือโอกาสในการดำเนินชีวิตตามปกติ การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันเป็นประจำกับทีมแพทย์ประจำตัว ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าสุขภาพของคุณจะยังคงแข็งแรง เพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยหรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะการป้องกันย่อมดีกว่า การรอให้ป่วยแล้วค่อยรักษา


ดังนั้นการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันก่อนการเกิดโรค ควรตรวจประจำปีอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ค้นพบสาเหตุและความผิดปกติของร่างกายได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการแสดง ช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อนำไปสู่การวางแผนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle medicine) โดยมีทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด อาทิ นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด เทรนเนอร์ออกกำลังกาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย, การออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการใช้ชีวิต, การนอนหลับที่มีคุณภาพ ลดกิจกรรมที่ทำให้นอนหลับไม่สนิท เข้าใจธรรมชาติการนอนหลับของร่างกาย, การจัดการกับความเครียด สร้างสภาวะทางอารมณ์ที่ดี มองโลกในเชิงบวก, การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันตรายต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันย่อมส่งผลดีมากมายต่อตัวคุณไม่เพียงแต่สุขภาพทางกายและสุขภาพใจ แต่ยังส่งผลให้คุณวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ให้อายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เพื่ออยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ “เพราะยิ่งเรารักผู้อื่น เรายิ่งต้องรักตัวเอง”

BDMS Wellness Clinic มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยเรื่องสุขภาพ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุขภาพแก่คนไทยทุกคน เพราะสุขภาพที่ดี คือของขวัญที่ดีที่สุด Live longer, Healthier and Happier

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic)  ไลน์ : @bdmswellnessclinic or  https://lin.ee/rdIDv1A เว็บไซต์ : www.bdmswellness.com

แหล่งอ้างอิง
1. 5 Reasons Why You Need to go for a Regular Checkup [Internet]. Swacon International Hospital. 2019 [cited 16 June 2022]. Available from: https://www.swaconhospital.com/blog/5-reasons-why-you-need-a-
regular-checkup/


 

 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ