วิธีรับมือเด็กติดเกม ตามหลัก “3 ต้อง 3 ไม่” จาก กรมสุขภาพจิต

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จากการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ลงมติรับรองพฤติกรรมติดเกมให้เป็นอาการป่วย เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะมีผลจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ไลฟ์สไตล์