รู้จัก “8 พันธุ์ข้าวพระราชทาน” ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทำความรู้จัก “8 พันธุ์ข้าวพระราชทาน” ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2567 พร้อมข้อมูลลักษณะเด่นของเมล็ดพันธุ์

ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ปกติแล้วจะมีการแจก “พันธุ์ข้าวพระราชทาน”

โดยในแต่ละปีอาจมีพันธุ์ข้าวพระราชทานแตกต่างกันไป สำหรับปี 2567 กรมการข้าวได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวนาสวน จำนวน 6 พันธุ์ และพันธุ์ข้าวเหนียว 2 พันธุ์ น้ำหนักรวม 2,743 กิโลกรัม ซึ่งได้จากการปลูก ณ โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มาแจกจ่ายให้กับประชาชน เป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีกเกษตรตามประเพณี

คอนเทนต์แนะนำ
10 พ.ค.67 “วันพืชมงคล” ขึ้นฟรี! ทางด่วน 3 สาย รวม 60 ด่าน
วันพืชมงคล 2567 พระโคกินน้ำ-หญ้า-เหล้า น้ำท่าบริบูรณ์เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
เปิดประวัติ-ความสำคัญ “วันพืชมงคล” วันแห่งขวัญกำลังใจแด่เกษตรกรไทย

พันธุ์ข้าวพระราชทาน ช่างภาพพีพีทีวี
พันธุ์ข้าวพระราชทาน

ทีมข่าวพีพีทีวีจึงนำรายชื่อพันธ์ข้าวพระราชทานในพระราชพิธีฯ มาฝากทุกคน พร้อมเปิดเผยลักษณะเด่นพันธุ์ข้าวชั้นดีให้ได้รับรู้กัน

พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน : ข้าวนาสวน

ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 903 กิโลกรัม

คณะกรรมการการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
 • ไวต่อช่วงแสง
 • ลำต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ ฟางอ่อน ใบธงทำมุมกับคอรวง
  เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว
 • ข้าวเปลือกสีฟาง
 • อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.1 x 1..8 มิลลิเมตร
 • ปริมาณอมิโลส 12 - 17 %
 • คุณภาพข้าวสุก นุ่น มีกลิ่นหอม

ลักษณะเด่น

 • ทนแล้งได้ดีพอสมควร
 • เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี
 • คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม
 • ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม

พันธุ์ข้าวพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขาวหอมมะลิ 105

กข 43 จำนวน 300 กิโลกรัม

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์ ชื่อ กข 43 เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552

ลักษณะประจำพันธุ์

 • ความสูงประมาณ 103 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวจาก ใบธงเอนปานกลาง
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเรียว
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.9 x 2.6 x 2.1 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร
 • ปริมาณอมิโลสสูง (18.82%)
 • คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดี ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน
 • ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 สัปดาห์

ลักษณะเด่น

 • อายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม
 • คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุขนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน
 • ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

กข 81 จำนวน 200 กิโลกรัม

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์ ชื่อ กข 81 เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ลักษณะประจำพันธุ์

 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • ความสูงประมาณ 111-115 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว ตั้งตรง ใบธงตั้ง
 • คอรวงสั้น รวงค่อนข้างแน่น ระแง้ถี่
 • รวงยาว 26.7 เซนติเมตร จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 275 เมล็ด
 • เมล็ดไม่มีหาง เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 • เมล็ดขนาดปานกลาง
 • ข้าวกล้องสีขาว
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 5.70 x 2.60 x 1.86 มิลลิเมตร
 • มีท้องไข่น้อย
 • ปริมาณ อมิโลสต่ำ 16.45 เปอร์เซ็นต์
 • แป้งสุกอ่อน อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ
 • ข้าวสุกนุ่มและค่อนข้างเหนียว
 • อายุเก็บเกี่ยว 106 - 109 วัน (โดยวิธีปักดำ)
 • ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ 8 สัปดาห์

ลักษณะเด่น

 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • เมล็ดขนาดปานกลาง
 • มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับแปรรูปเป็นข้าวพองอบกรอบพื้นที่แนะนำ

พันธุ์ข้าวพระราชทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้าว กข 81

กข 85 จำนวน 200 กิโลกรัม

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นข้าวเจ้า
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 115 - 120 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำ
 • มีลักษณะทรง กอตั้ง ต้นสูง 104 เซนติเมตร ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว มุมปลายใบตั้งตรง ใบธงยาว 36.3 เซนติเมตร กว้าง 1.8 เซนติเมตร มุมใบธงตั้งตรง คอรวงสั้น (2.7 เซนติเมตร) รวงแน่นปานกลาง ยาว 29.2 เซนติเมตร
 • จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 134 เมล็ด
 • เมล็ดร่วงง่าย
 • ระยะพักตัว 6 สัปดาห์
 • ข้าวเปลือกสีฟาง ยาว x กว้าง x หนา = 10.29 x 2.61 x 2.09 มิลลิเมตร
 • ข้าวกล้องรูปร่างเรียว ยาว x กว้าง x หนา = 8.02 x 2.20 x 1.87 มิลลิเมตร
 • ข้าวสาร ยาว ยาว x กว้าง x หนา = 7.79 x 2.16 x 1.84 มิลลิเมตร
 • คุณภาพการสีดีมากโดยมีข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 51.14 เปอร์เซ็นต์
 • มีปริมาณ อมิโลสสูง (27.36 %)
 • ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งอ่อน (การไหลของแป้งสุก 86 มิลลิเมตร)
 • อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง
 • ข้าวสุกมีลักษณะสีขาวนวล ค่อนข้างร่วน คล้ายพันธุ์ชัยนาท 1

ลักษณะเด่น

 • ให้ผลผลิตสูงถึง 1,173 กิโลกรัม/ไร่
 • ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ ดีกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 และ กข 47
 • ทนทานต่อสภาพอากาศเย็น
 • คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้

พันธุ์ข้าวพระราชทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้าว กข 85

กข 87 จำนวน 300 กิโลกรัม

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นข้าวเจ้า
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • มีอายุเก็บเกี่ยว 114 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม และ 123 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำ
 • ความสูงของต้น 125 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ใบธงตั้ง
 • คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น ระแง้ถี่ มีเมล็ดดีต่อรวงจำนวน 151 เมล็ด น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เท่ากับ 26.9 กรัม
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวเปลือกไม่มีหาง สีฟาง ขนาด ยาว x กว้าง x หนา = 10.27 x 2.64 x 2.04 มิลลิเมตร
 • ข้าวกล้องสีขาวรูปร่างเรียว มีขนาดยาว x กว้าง x หนา =  7.42 x 2.22 x 1.77 มิลลิเมตร
 • ข้าวสาร ยาว x กว้าง x หนา = 7.05 x 2.11 x 1.70 มิลลิเมตร
 • มีคุณภาพการสีดีมากโดยมีข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 50.7 เปอร์เซ็นต์
 • มีปริมาณอมิโลสต่ำ 16.87 เปอร์เซ็นต์
 • มีความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งสุกอ่อน โดยมีระยะ
 • ทางการไหลของแป้งสุก 80 มิลลิเมตร มีอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ
 • ข้าวสุกนุ่มและค่อนข้างเหนียว

ลักษณะเด่น

 • ข้าวสุกนุ่ม ค่อนข้างเหนียว (ปริมาณอมิโลส 16.87 เปอร์เซ็นต์)
 • คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก

กข 95 จำนวน 200 กิโลกรัม

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสง
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 95 – 100 วัน
 • ความสูง 110 ซม. ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้างแข็ง
 • รวงแน่นปานกลาง
 • คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย
 • ปริมาณอมิโลสสูง ร้อยละ 29.78

ลักษณะเด่น

 • ผลผลิตสูงเฉลี่ย 885 กิโลกรัมต่อไร่ มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุดถึง 1,213 กิโลกรัมต่อไร่
 • ต้านทานต่อโรคไหม้ และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

พันธุ์ข้าวพระราชทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้าว กข 95

คอนเทนต์แนะนำ
วันพืชมงคล 2567 : เปิดที่มา “วันเกษตรกร” เช็กชื่อเกษตรกรดีเด่น
“วันพืชมงคล” ขายเหล้าได้หรือไม่ ชวนรู้กฎหมาย “ขายสุรา” คลายข้อสงสัย
ชวนส่องสายพันธุ์ข้าวไทย พร้อมวิธีเช็กข้าวคุณภาพดีดูอย่างไร ?
ย้อนคำทำนาย "วันพืชมงคล" พระโคกินอะไรไปบ้าง

รู้จัก “8 พันธุ์ข้าวพระราชทาน” ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ช่างภาพพีพีทีวี
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน : ข้าวเหนียว

กข 6 จำนวน 540 กิโลกรัม

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 154 เซนติเมตร
 • ไวต่อช่วงแสง
 • ทรงกอกระจายเล็กน้อย ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 21 พฤศจิกายน
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.9 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
 • คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม

ลักษณะเด่น

 • ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง
 • คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม
 • ลำต้นแข็งปานกลาง
 • ต้านทนโรคใบจุดสีน้ำตาล
 • คุณภาพการสีดี

รู้จัก “8 พันธุ์ข้าวพระราชทาน” ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ Biotech
ข้าวเหนียว กข 6

สันป่าตอง 1 จำนวน 100 กิโลกรัม

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 119 เซนติเมต
 • ไม่ไวต่อช่วงแสง
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 – 135 วัน
 • ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงยาว ระแง้ถี่ รวงแน่น คอรวงสั้น ฟางแข็ง ใบแก่ช้า
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.9 x 2.1 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.1 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
 • คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม

ลักษณะเด่น

 • ต้านทานโรคใบสีส้ม
 • ไม่ต้านทานแมลงบั่ว

รู้จัก “8 พันธุ์ข้าวพระราชทาน” ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้าวเหนียว สันป่าตอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพืชมงคล 2567 พระโคกินน้ำ-หญ้า-เหล้า น้ำท่าบริบูรณ์เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

คืบหน้า ไฟไหม้โรงงานมาบตาพุด SCG พร้อมช่วยเหลือเยียวยา ผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต

ผลบอลยูโรป้า ลีก รอบรองฯ นัดสอง อตาลันต้า ควง เลเวอร์คูเซ่น เข้าชิงฯ

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ