เวียนเทียน วันมาฆบูชา 2566 อย่างไรให้ถูกขั้นตอน และได้อานิสงส์ผลบุญ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แนะนำการเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน พร้อมขั้นตอนเวียนเทียนวันมาฆบูชาตามหลักชาวพุทธ

การเวียนเทียนเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา เป็นการเดินเวียนรอบปูชนียวัตถุสำคัญ หรือปูชนียสถานทางศาสนา เช่น พระอุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการเวียนประทักษิณาวัตร คือ เวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออก ซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติกันในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬหบูชา

คอนเทนต์แนะนำ
ความสำคัญ “วันมาฆบูชา” ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
14 ดอกไม้ ถวายพระ ความหมายมงคล ขอพรเรื่องใด ถวายดอกนั้น
9 อาหาร และ สิ่งของ ไม่ควรนำมาใส่บาตร อาจทำให้พระสงฆ์ต้องอาบัติได้

ควรจะไปเวียนเทียนกี่โมง? โดยส่วนใหญ่นิยมไปเวียนเทียนช่วง ประมาณ 16.00 - 20.00 น. แต่ในปัจจุบันนี้วัดหลายแห่งมีการขยับเวลาการเวียนเทียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนในชุมชนเมืองมากขึ้น บางวัดเปิดให้เข้ามาเวียนเทียนได้ตั้งแต่ช่วงเช้า 06.00 น.

การเตรียมตัวก่อนเวียนเทียน

1. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจเบิกบาน

2. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่

3. เตรียมเครื่องบูชาให้พร้อม ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน 3 อย่าง คือ ดอกไม้ 1 คู่ เช่น ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ หรือจะใช้พวงมาลัยดอกไม้สำหรับถวายพระก็ได้ พร้อมธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม

4. ควรเดินทางมาถึงวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียนก่อนเวลาเริ่มเดินเวียนเทียน

5. เดินทางถึงวัดควรเข้าไปบูชาพระรัตนตรัยเพื่อร่วมศาสนพิธีตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงออกมาเตรียมตัวด้านหน้าพระอุโบสถหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียน

คอนเทนต์แนะนำ
รวมที่เวียนเทียน 2566 ใน "วันมาฆบูชา" เช็กแลนด์มาร์กน่าไปทั่วประเทศ ที่นี่!
บทสวดเวียนเทียน "วันมาฆบูชา"

 

การปฏิบัติตนขณะเวียนเทียน

1. ต้องสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย

2. ควรรักษาระยะการเดินทางให้ห่างจากคนข้างหน้าพอสมควร เพื่อไม่ให้ธูปเทียนโดนผู้อื่นเพราะจะทำให้เสื้อผ้าผู้อื่นเสียหายหรือทำให้บาดเจ็บ

3. ควรเดินเวียนเทียนอย่างเป็นระเบียบ ไม่เร็วหรือช้าเกินไปหรือเดินแซงกัน

4. เจริญภาวนาระลึกถึงพระพุทธคุณในรอบแรก พระธรรมคุณในรอบสอง และพระสังฆคุณในรอบสาม

5. ไม่ควรหยอกล้อหรือพูดคุยกันในขณะเวียนเทียน เพราะเป็นการไม่เคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่ ตลอดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญหรืออาจเกิดอุบัติเหตุได้

หลังจากเวียนเทียนเวียนเทียนครบ ๓ รอบ ให้นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางและปักบูชาในที่ที่จัดเตรียมไว้ สำหรับอานิสงค์ของการเวียนเทียน อย่างแรกที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ กายจะสำรวมขึ้น และใจจะบังเกิดความสงบเนื่องจากสมาธิในระหว่างการเดิน อีกทั้งยังช่วยให้ไม่ลืมตัว ลดทิฐิ จะได้เป็นที่รักของมนุษย์ พรหม และเทวดา เมื่อกายและใจสงบเย็น จะสามารถสลัดออกจากภูมิเปรต เดรัจฉาน อีกทั้งบันดาลให้จิตพ้นอบายภูมิได้ ดวงจิตจะเกิดรังสีเป็นสีทองดูผ่องใสอย่างอัศจรรย์ และเมื่อปฏิบัติบ่อยเข้า จะเป็นการสะสมบุญบารมี สะสมสมาธิจนไปสู่พระนิพพานในภายภาคหน้า

คอนเทนต์แนะนำ
แจกฟรี! ภาพพื้นหลังรับ "วันมาฆบูชา" เสริมมงคลรับวันพระใหญ่
130 แคปชันสายบุญ เข้าวัด ทำบุญวันมาฆบูชา ทั้งทีต้องบอกโซเชียล

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ