เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต ผู้สมัครรวม 111 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต มีผู้สมัคร รวม 111 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

 

สำหรับ จังหวัด ชลบุรี มีเขตเลือกตั้ง รวม 10 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัด ชลบุรี มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 111 คน ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครราชสีมา 16 เขต ผู้สมัครรวม 192 คน
เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น 11 เขต ผู้สมัครรวม 165 คน
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง

 


เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลแสนสุข ตำบลบ้านปึก ตำบลอ่างศิลา ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเหมือง ตำบลหนองข้างคอก และตำบลหนองรี)

 

เบอร์ 1 นางสาวธัญญ์รวี ศรีกวินรุ่งเรือง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายภูวนาถ กาศสกุล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 นายภูดิส กลิ่นวิชิต พรรคไทยภักดี

เบอร์ 4 นายวรท ศิริรักษ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นางสาวสุภีพันธุ์ หอมหวล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นางรชาภา อัศวธาวาทิน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นายศรุต วัฒนสมบูรณ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นางสาวณภัสนันท์ อรินทคุณวงษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 10 นายจักรพล วชิรเสวีกุล พรรคคลองไทย

เบอร์ 11 นายสันติ ถนอมเนื้อ พรรคไทยสมาร์ท

 

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลบ้านสวน ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย และตำบลนาป่า)

เบอร์ 1 นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายคงพัชร ไขรัศมี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายเกรียงศักดิ์ ศิรินภาทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นายชัยชนะ อาจวารินทร์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายเมธวัจน์ ธันยพงศ์บุพกร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายณพล บริบูรณ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายสายชล วงษ์วรรณ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 นายไพทูรย์ บางหรง พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

เบอร์ 11 จ่าสิบเอกกูณฑ์ จีนประชา พรรคคลองไทย

เบอร์ 12 นายบรรณวัฒน์ บุพพัณหสมัย พรรคไทยสมาร์ท

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แต่เช็กสิทธิไม่พบ ต้องทำอย่างไร?
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพานทอง, อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลสำนักบก) และอำเภอบ้านบึง (เฉพาะตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง และตำบลหนองชาก)

 

เบอร์ 1 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 นายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายชวาล พลเมืองดี พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 นางสาวสุธาพร บำรุงยา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 นายเพิ่มพงศ์ วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นายธนบดี ปิ่นแก้ว พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นายอนุชา วงษ์วรรณ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 นายณัฐวัตร หวังสุดดี พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

เบอร์ 11 นายภคิน สิทธินภัสกุล พรรคคลองไทย

เบอร์ 12 นายไพศาณ สุรเดชเดโช พรรคไทยสมาร์ท

 

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ่อทอง, อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ้านบึง (เฉพาะตำบลบ้านบึง ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองไผ่แก้ว และตำบลหนองอิรุณ)

 

เบอร์ 1 จ่าเอกภูกิจ เครือวัลย์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายศุภศิษฎิ์ สรภัสจิรพงศ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 นายคำนึง ศรีพุ่ม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นายยศพนต์ สุธรรม พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 7 นางสาวอิสรีย์ ลิ้มเจริญโชคดี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายภัทรพล ภคพรพลภัทร พรรคคลองไทย

เบอร์ 10 นายปรมินทร์ จารุทัศน์โรจน์ พรรคไทยภักดี

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. อุบลราชธานี 11 เขต มีผู้สมัครรวม 152 คน
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : กองทัพเรือ หนุนหาเสียงในค่ายทหาร เปิดโอกาสให้ทุกพรรค

 

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพนัสนิคมและอำเภอเกาะจันทร์

 

เบอร์ 1 นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 นายประมวล เอมเปีย พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 ร้อยตำรวจโทธงชัย นกหงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นายภานุพงศ์ คำมูลอามาตย์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายพรชัย วงศ์ล้อมนิล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายลิขิต อัศวจารุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นายไชยอนันต์ ขวัญกิจไพศาล พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 นายจักรินทร์ กันหาพันธ์ พรรคคลองไทย

 

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอเกาะสีชังและอำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลบางพระ ตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ และตำบลทุ่งสุขลา)

 

เบอร์ 1 นายประดิษฐ์ แพรกทอง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 2 นายวุฒิกร รักวงศ์อาชีพ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายบรรจบ รุ่งโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายขวัญเลิศ พานิชมาท พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นางสาวสปันธ์หยก ทองอยู่ชนะชล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 นายสมศักดิ์ กุลาวาไชย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 นางสาวกฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นางสุกุมล คุณปลื้ม พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายสมเจตน์ เกตุวัตถา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 10 นายสมพร โชคชัยชาญวุฒิ พรรคคลองไทย

เบอร์ 11 นายสุพจน์ ทัพมงคล พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

เบอร์ 12 นางสาวพชรพร อินว่าน พรรคไทยสมาร์ท

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ตั้งแต่ยุบสภาพรรคไหนใช้โซเชียลสื่อสารกับประชาชนมากสุด ?
เลือกตั้ง 2566: ทำอย่างไร? เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
ส่องนโยบาย "ปราบโกง" พรรคการเมือง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

 

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลหนองขาม ตำบลเขาคันทรง ตำบลบ่อวิน และตำบลบึง)

 

เบอร์ 1 นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นายสงกรานต์ ภาชนะ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นายบัญชา สะและวงษ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นางสาวนราญา รุ่งเรือง พรรคมิติใหม่

เบอร์ 5 นายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายชนะศักดิ์ รุ่งเสถียร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 นายลือชัย เกตุจำรูญ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายชัยสิริมงคล พิริยะภาพสกุล พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 9 นายมงคล ไตรพาน พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

เบอร์ 10 นายสหัสวัต คุ้มคง พรรคก้าวไกล

เบอร์ 11 นายนิพนธ์ แจ่มจำรัส พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 12 นายนันทปรีชา คงทอง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายภาสกร ธีระวัฒน์เดชา พรรคคลองไทย

 

เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอบางละมุง (ยกเว้นตำบลหนองปรือ)

 

เบอร์ 1 นายปิยะพงษ์ สงค์สุข พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายมานพ ประกอบธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายโอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นายสกลชัย เจริญรุจิจินต์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 นางพจนารถ แก้วผลึก พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายพชรนน คณาโชติโภคิน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายอมรฒิพัฒน์ ภูบาล พรรคไทยภักดี

เบอร์ 9 นายเชาวลิตร แสงอุทัย พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นายเดชา ศรีบุดดา พรรคคลองไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กชื่อ แคนดิเดตนายกฯ พรรคการเมือง
เลือกตั้ง 2566: คุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.จะต้องมีอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต"

 

เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลหนองปรือ)

 

เบอร์ 1 ว่าที่ร้อยตรีประกฤต กลิ่นวิชิต พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายแมน อินทร์พิทักษ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายพงษ์วริษฐ์ วงศ์หนองแวง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 6 นายสุไอนี เจริญสุข พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายชาลี สิกุลจ้อย พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 8 นายยอดชาย พึ่งพร พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายวีรัตน์ บุญเชิด พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 นายณัชกฤช ธรรมนวภานุ พรรคคลองไทย

 

เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอสัตหีบ

 

เบอร์ 1 นายสมชาติ คุณปลื้ม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นางศศิมาภรณ์ ชมไพร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายสรพงษ์ พ่วงอ่อน พรรคไทยภักดี

เบอร์ 5 นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาต พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายจักรกริช จิตต์สมุทร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 นายพนธกร ใคร่ครวญ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นางสาวสุรี แก้วกัณหา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายธวัช พงษ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 10 ว่าที่ร้อยตรีทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 11 นาวาโทบัญญัติ ฆารกุล พรรคคลองไทย

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ