พิษเงินบาทแข็ง ท่องเที่ยวพัทยาอ่วม ต่างชาติหนีเที่ยวเวียดนาม