รู้จัก Hard skills และ Soft skills ทักษะที่ต้องมีควบคู่กันในการทำงาน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รู้รอบด้าน และทักษะที่หลากหลาย ทั้ง Hard skills และ Soft skills ช่วยให้เราได้เปรียบในการทำงาน

ทักษะ และความรู้ในสิ่งที่เราทำนั้น ต่างสร้างคุณค่าในการทำงาน และสังคมในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งความรู้และทักษะต่างๆ มีการปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ไม่ว่าจะในแง่ของความต้องการ รูปแบบ และวิธีการ ทำให้เราต้องเรียนรู้ และปรับตัวอยู่เสมอเพื่อรักษา และเพิ่มศักยภาพการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันมีการแบ่งทักษะการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ Hard skills และ Soft skills ซึ่งทั้ง 2 ส่วนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงาน

"ทักษะระหว่างบุคคล" สื่อสาร-สร้างปฏิสัมพันธ์ เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
แนวคิด Lifelong Learning การเรียนรู้ชั่วชีวิต ของ “พจน์ นฤตรรกกุล ลี”
พบนักศึกษาไทยไม่ถนัดทักษะ “การนำเสนองาน” และ “ความเป็นผู้นำ”

Hard skills
     เป็นทักษะประเภทที่ส่งต่อองค์ความรู้ และประเมินศักยภาพได้ง่าย เราสามารถเรียนรู้ผ่านห้องเรียน, หนังสือ, การเทรนนิ่งรูปแบบต่าง ๆ หรือฝึกฝนในช่วงของการทำงาน ซึ่งปกติเรามักจะใส่ไว้ในประวัติการทำงานเพื่อบ่งบอกถึงคุณสมบัติในการทำงานอย่างเช่นเราเป็นกราฟิคดีไซน์เนอร์ เราจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ด้านศิลปะ ใช้โปรแกรมที่จำเป็นเพื่อสร้างสรรค์งานได้

Soft skills
     เป็นทักษะอีกด้านต่างจาก Hard skills เป็นเรื่องที่ประเมินศักยภาพยาก เนื่องจากเป็นเรื่องความคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่มองมามากกว่าว่า Soft skills แบบไหน และทำอย่างไรถึงจะตรงศักยภาพ และความต้องการมากที่สุด ซึ่งมีชื่อเรียกอื่นอย่าง People skills และ Interpersonal Skills

Hard skills อย่างเดียวไม่พอ?
     เมื่อเราเก่งในการทำงานด้านใดด้านหนึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี และมีความต้องการตามองค์กรต่าง ๆ แต่อีกทางหนึ่ง Soft skills เป็นอีกคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการมากขึ้น และตรงต่อความต้องการในปัจจุบัน ที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ Hard skills เพียงอย่างเดียวไม่สามารถปรับตัว หรือรับมือกับสถานการณ์ในการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกต่อไป

2 กลุ่มทักษะที่ขาดไม่ได้
     ลองจินตนาการถึงโปรแกรมเมอร์คนหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานอย่างแอปพลิเคชันขึ้นมา 1 แอปฯ ผลงานชิ้นนี้อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพราะขาดการสื่อสารระหว่างตัวโปรแกรมเมอร์เองกับผู้ใช้ถึงความต้องการในการใช้งานแอปฯ หรือไม่สามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นเพื่อปรับปรุง และพัฒนาแอปฯ ต่อไปได้ และไม่สามารถระบุ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ ส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพการทำงานอย่างน่าเสียดายความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ 

ในบางตำแหน่งของสายงาน Soft skills มีบทบาทมากกว่า
     อย่างในตำแหน่งผู้จัดการ หรือหัวหน้านั้นจำเป็นต้องมีทักษะของความเป็นผู้นำ ระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ บริหารจัดการเวลาเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ หรือมีทักษะการสื่อสารที่ดี ก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อการจัดการในภาพรวมให้ได้ศักยภาพที่ดีที่สุด

เปิดประสิทธิภาพของ ATK ที่ใช้ในประเทศไทย ผ่าน อย.แล้ว 193 รายการ

สสจ.สระแก้วรับ มีคนฉีด"วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน" จริง

     เชื่อว่าหลายคนอาจจะมี Hard skills ที่ดีกันอยู่แล้ว เราอาจจะลองมองหา Soft skills ซัก 1-2 ทักษะที่ช่วยส่งเสริมงานที่เราทำอยู่ให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ช่วยให้เราปรับตัวได้เข้าโลกที่หมุนเร็วไปมากกว่าเดิม
 

TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ