ส่อง 6 ประเทศ สร้างพลัง Soft Power ทั่วโลก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ช่วงหลังมานี่ เรามักจะได้ยินคำว่า "Soft Power" เพราะต้องยอมรับว่า คือความสามารถในการขยายอิทธิพลต่อความชอบและพฤติกรรมของภาคส่วนต่างๆ โดยสิ่งสำคัญ จะต้องดึงดูดความต้องการของผู้อื่นให้เกิดการยอมรับด้วยความเต็มใจ ทั้งวัฒนธรรม ค่านิยม และนโยบายต่างประเทศ

และ 6 ประเทศที่ยกมานี่ถือได้ว่ามี Soft Power สูงต่อคนทั่วโลกบางประเทศมีมาตั้งแต่อดีตยาวนาน บางประเทศเพิ่งเกิดขึ้นและแผ่อิทธิพลจนถึงปัจจุบัน

“Soft Power” ความคาดหวังของคนไทยที่จะมาช่วยผลักดันเศรษฐกิจได้

3 กุญแจสำคัญ ถอดบทเรียน Soft Power เกาหลีใต้ถึงไทย

ประเทศแรก "จีน" Belt and Road Initiative (ฺBRI)

สายแถบเส้นทางจีนได้สร้าง Friend of China ตามยุทธศาสตร์ของจีนในยุคสีจิ้นผิง เริ่มตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน  เชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างจีน เอเชีย ยุโรป และแอฟริกาผ่านเส้นทางขนส่งทางบก และทางทะเล

 

ภาพ AFP : การลงนามระหว่าง สสป.ลาว กับ จีน ในการสร้างเส้นทางเชื่อมต่อผ่านรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน

โดยคาดว่าโครงการจะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 152 ประเทศทั่วโลก และ GDP จะเพิ่มขึ้นถึง 160,000 ล้านหยวนในปี 2030 

กุญแจสำคัญ ดัน Soft Power อุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้โต

ปัจจัยสำคัญของ BRI คือ เน้นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายในการส่งออก และให้ความสำคัญกับห่วงโซ่คุณค่าของโลก

BRI ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาเชื่อมโยงทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ เท่านั้น แต่รวมไปถึงภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการขยายอำนาจในการใช้ Soft Power ของจีนผ่านสายแถบและเส้นทางเชื่อมโลกกับจีน

ภาพ AFP :  แฟชั่นโชว์  Elie Saab ส่วนหนึ่งของแฟชั่น วีค โอต์กูตูร์ ประจำฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาวปี 2023 ที่ กรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2022

ฝรั่งเศส Le soft power de la mode...Haute Couture

โอต์ กูตูร์ หมายถึง ศิลปะการตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง ในกรุงปารีส ที่มีต้นกำเนิดตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจุบัน โดยเสื้อผ้าโอต์ กูตูร์ จะถูกตัดเย็บด้วยมือเท่านั้น มีกรรมวิธีซับซ้อน และเก็บทุกรายละเอียดอย่างประณีตบรรจง ทำให้ชุดแต่ละแบบจะมีเพียงแบบละไม่เกิน 10 ชุด โดยเสื้อผ้าโอต์ กูตูร์ มีราคาตั้งแต่ 100,000 ยูโร จนถึง 1 ล้านยูโร ทำให้ โอต์ กูตูร์ เป็นวัฒนธรรมแฟชั่นฝรั่งเศส และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างาม 

แฟชั่นเฮาส์ของโอต์ ตูกูร์ จะต้องได้รับการรับรองจากสมาคม The Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งคือ ต้องมี Workshop (ห้องเสื้อ) อยู่ที่กรุงปารีส เท่านั้น 

เงื่อนไข ดังกล่าวดึงดูดให้แบรนด์ชั้นนำเข้าไปลงทุนในฝรั่งเศส ทำให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมแฟชั่น ทั้งการพัฒนานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังดึงดูดผู้ชมจากทั่วโลกให้มาสัมผัสประสบการณ์แฟชั่น ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับฝรั่งเศสทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรวมแล้วตลาดมูลค่าประมาณ 500 ล้านยูโร ทำให้ โอต์ กูตูร์ กลายเป็นหนึ่งในแกนหลักของเศรษฐกิจฝรั่งเศส

สิงคโปร์ Soft Power Strength is in the Enterprise

ความโดดเด่นของประเทศสิงคโปร์ คือ การดึงดูดนักธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เข้ามาลงทุนทำธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์ 

การขับเคลื่อนนโยบานเศรษฐกิจที่เป้นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ คือ บทบาทและค่านิยมของสถาบันภาครัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่ส่งเสริมทักษะความสามารถ นโยบายที่เป็นมิตรที่รัฐบาลนำมาใช้กับการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงมีความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง จึงทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ธุรกิจ การขนส่งและนวัตกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในระดับโลก

ผลการจัดอันดับประเทศในมิติความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในปี 2020  ของ World Bank พบว่า สิงคโปร์ได้เป็นลำดับที่ 2 รองจากนิวซีแลนด์ จากการจัดอันดับประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีบริษัทยูนิคอร์น (บริษัทที่มีมูลค่าธุรกิจสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จำนวนมากถึง 13 บริษัท ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน 

สหรัฐอเมริกา American  Soft Power Through Hollywood

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เก่าแกที่สุดในโลก ที่เริ่มมีการถ่ายทำหนังยาวเรื่องแรกตั้งแต่ปี 1913 และยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก Hollywood สร้างให้  American Pop Culture เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ทั้งในแง่ของเสรีภาพ ความเท่าเทียมและความเป็นประชาธิปไตย ผ่านการสอดแทรกทั้งแนวเพลง แฟชั่น วิถีชีวิต และแนวคิด ลงไปในภาพยนตร์ 

สมาคมภาพยนต์แห่งอเมริกา (MPAA) เปิดเผยตัวเลขในช่วงก่อน COVID-19 ว่า Hollywood ทำรายได้ให้รัฐกว่า 2.06 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อให้เกิดการจ้างงานทางตรงกว่า 700,000 ตำแหน่ง และยังมีส่วนสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นกว่า 400,000 แห่ง Hollywood Content ยังคงเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก ทำให้ Hollywood Content มีมูลค่าส่งออกกว่า 1.65 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ 

ภาพ AFP : เกาหลีใต้ Korean Pop Culture

เกาหลีใต้ Korean Pop Culture

อิทธิพลทางวัฒนธรรมและความเชื่อ เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ผลักดัน Soft Power เป็นยุทธศาสตร์สำคัญได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้คนทั่วโลก หันมาสนใจเอาวัฒนธรรมของเกาหลีใต้อย่างแพร่หลายซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยการผลักดัน Pop Culture ผ่านภาพยนตร์ ซีรีส์ วงดนตรี K-Pop 

และได้ดำเนินนโยบาย Soft Power ควบคู่ไปกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตามนโยบาย Growth on Innovation 

การขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทำให้เกิดการผสมสานระหว่าง K-Pop Culture และเทคโนโลยีแห่งอนาคต จนเกิดเป็นศิลปิน Girl Group ที่ชื่อว่า Aespa โดยวงดนตรีที่ใช้ศิลปินและเทคโนโลยี AI ที่เป็นตัวแทนจาก Metaverse ถ่ายทอดผ่าน Youtube ซึ่งได้รับความนิยมอยางมาก มีผู้ชมมากถึง 282.5 ล้านวิว 

ปัจจุบัน Aespa ทำรายได้รวมสูงสุดมากกว่า 1.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากวันที่เปิดตัวเมื่อปี 2020

"Soft Power เกาหลีใต้" ปั้นให้ทรงพลังได้ภายใน 20 ปี

ภาพ AFP :  Manga (มังงะ) Japanese Comics appeal to all ages

ญี่ปุ่น ที่รู้จักกันดีคือ Manga (มังงะ) : Japanese Comics appeal to all ages

การ์ตูนญี่ปุ่นที่ถูกวาดแบ่งออกเป็นช่องๆ ผ่านปรากฏการณ์ครั้งแรกช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระแสความนิยมในมังงะได้รับการต่อยอดเป็นการผลิตสินค้าจำนวนมาก 

ความสำเร็จในอุตสาหกรรมการ์ตูนญี่ปุ่นยังเกี่ยวกับความสำเร็จในอุตสาหกรรมอื่น และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าธุรกิจอื่นๆ จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

แต่รายได้ของมังงะ ในปี 2021 ทั้งแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัลในประเทศญี่ปุ่นสามารถสร้างรายได้สูงถึง 6.76 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ถึง 10.3% จากรายงานสมาคมสำนักพิมพ์และสถาบันวิทยาศาสตร์การพิมพ์ของญี่ปุ่น

ข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ