“กราฟฟิตี้เสือดำ” ทั่วกรุง แทนเสียงเรียกร้องความยุติธรรม !!